Terápiás macska vizsgaszabályzat

A párosnak a vizsgákon kell bizonyítani, hogy alkalmasak az együttműködésre a foglalkozás sikere érdekében.

Macskának és felvezetőjének négy vizsgát kell sikeresen teljesíteni, hogy terápiás páros válhasson belőlük.

A vizsga értékelését 3 vizsgáztató végzi. A macska minősítése „megfelelt” vagy „nem megfelelt” lehet, ezzel kapcsolatban konszenzusra kell jutnia a 3 vizsgáztatónak, egyet nem értés esetén a többség szavazata érvényes. A vizsga csak akkor értékelhető „megfeleltre”, ha a macska minden feladatot „megfeleltre” teljesít a felvezetőjével.

Az alkalmassági értékelést a macskák és a macskák viselkedése terén speciális ismeretekkel rendelkező szakember végzi. Az alábbi vizsga szervezése és a vizsgáztatók kinevezése a Terápiás és Segítő Macskákért Alapítvány kizárólagos joga és feladata.

1. Alapvizsga (Részletes leírás)

A vizsga célja, hogy terápiás munka szempontjából fontos alapkészségeket vizsgálja, behívhatóság, stresszmentes utazás, képezhetőség.

2. Temperamentum vizsga (Részletes leírás)

A temperamentum vizsga során a cél az, hogy a macska saját felvezetőjével tudjon együttműködni, nyitott legyen ismeretlen emberek közeledésére, és formálható legyen.

3. Elméleti vizsga

Az elméleti vizsga célja, hogy a felvezető bebizonyítsa, hogy mennyire jártas a macskák képzésében, szükségleteik felismerésében. Tisztában van a terápiás munka feltételeivel, a Terápiás és Segítő Macskákért Alapítvány terápiás macskákra vonatkozó előírásaival. 

4. Záróvizsga (Részletes leírás)

Valós terápiás helyzetben kell megmutatni a párosnak az alkalmasságát a terápiás munkában.

A vizsgázók három vizsga közül választhatnak.

  • látogatói program
  • klasszikus terápia: 12 év alatti vagy 12 év feletti A 12 alatti vizsga esetén, a 12 év feletti klienseket is látogathatja a terápiás páros.
  • kapcsolatközpontú terápia

 

Sikeres záróvizsga után a macska és felvezetője, azon a területen válik terápiás párossá, amiből a záróvizsgáját letette.

A párosok egy sikeres záróvizsga esetén a többi záróvizsgát is letehetik.  Ennek feltétele, egy sikeres záróvizsga, ami nem régebbi 1 évnél, és ezalatt a macska folyamatosan részt vesz a terápiás munkában.Az értékelés általános szempontjai

 

A vizsgák alatt mind a macska, mind a felvezető viselkedése értékelésre kerül.

A gazdától elvárt, hogy ne alkalmazzon semmilyen erőszakot a macskával szemben, sem fizikait, sem szóbelit. Figyelje és segítse a macskát a feladatokban. A vizsgákon úgy viselkedjen, ahogy az egy valós terápiás munkában elvárható, mind a macskával, mind a jelen lévő emberekkel. A macskát ne stresszelje a feladatok alatt vagy közben. A macskát segítheti a feladatok között oldással.

A macskától elvárt, hogy szívesen lépjen interakcióba idegen emberekkel. Ne mutasson félelmet vagy agressziót az emberek felé. Nem haraphat, karmolhat, ezek azonnali kizárással járnak a vizsga során. A macska kiegyensúlyozott viselkedést mutat. Ha a macska vét a szobatisztaság szabályai ellen, a vizsga automatikusan nem felelt minősítést kap.

A páros együttműködése legyen mindkét fél számára kiegyensúlyozott. Tudjanak együtt dolgozni a kliensekkel valamint a terápiás csoport vezetőjével.

A vizsga díja: a vizsgára bocsátott páros minden vizsgáztatónak egységesen 6000 Ft vizsgáztatói díjat fizet, az Alapítvány pedig 5000 Ft/vizsga adminisztrációs díjat állapít meg. A vizsga minden költségét legkésőbb a vizsgát megelőző utalnia kell a vizsgázónak.

Egészségügyi előírások:

Hamarosan...

Egyéb tudnivalók:

A terápiás és segítő macskák vizsgái nem garantálnak előjogokat, nincsenek jogi, törvényi kedvezmények azok számára, akik sikeres vizsgát tettek (egyelőre). A vizsga - és képzési rendszer célja a tudás átadása, a macska és a felvezető felkészítése. A sikeres vizsgákról igazolást tudunk kiállítani, de fényképes igazolványt kizárólag a záróvizsgát sikeresen teljesítő párosok kapnak.